Επιστημονικό Συνέδριο «Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917»

Θεσσαλονίκη, 12-13 Μαΐου 2017 | Αίθουσα τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Posted on May 10, 2017, 2:49 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:

«Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Μαΐου 2017, στην παλαιά Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Από πολλές απόψεις, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη το 1916, μπορεί να θεωρηθεί ως μια σημαντική τομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Αφενός, εστίασε για πρώτη φορά στο βαθύτερο πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, την εσωτερική μεταρρύθμιση, αποσκοπώντας παράλληλα να συμβάλει στη σταδιακή διευθέτηση του γλωσσικού ζητήματος. Αφετέρου, επιχείρησε να συνδέσει την επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών με τη «σχεδιασμένη κοινωνική μεταβολή», η οποία, με τη σειρά της, θα διευκόλυνε τον αστικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, οι ίδιοι οι πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης, ήδη από το 1920, με αυτοκριτική διάθεση εντοπίζουν στη μεταρρύθμιση μια παιδαγωγική πρόταση προσανατολισμένη πρωτίστως στην πολιτική πράξη και, ως εκ τούτου, την υπαγωγή του εκπαιδευτικού ζητήματος στις σκοπιμότητες των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου που θα συζητήσει τα επιτεύγματα και τις αστοχίες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και τις συνέχειες και ασυνέχειες του μεταρρυθμιστικού φαινομένου στην ελληνική εκπαίδευση στο μακρό ιστορικό χρόνο της εκατονταετίας.


Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και το Ίδρυμα Γληνού

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα βλ. http://100xroniameta.wixsite.com/100xroniameta