Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων

Πλοηγηθείτε με άνεση στα κοινωνικά δεδομένα!
Posted on December 09, 2016, 9:37 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 9 secs

Το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων (Socioscope) είναι μια πρωτότυπη πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής έρευνας και τη διάθεση ανοιχτών κοινωνικών δεδομένων στο ευρύ κοινό.

Αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων» της πρόσκλησης «ΚΡΗΠΙΣ» της ΓΓΕΤ (2013-2015) μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ».

Τα στοιχεία που θα δείτε είναι κατηγοριοποιημένα γύρω από θεματικές περιοχές και διατίθενται ανοιχτά προς χρήση με άδεια http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .

Στο Socioscope θα δείτε στοιχεία και απεικονήσεις για την Ελλάδα για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Εκλογικά Αποτελέσματα  (Σεπτέμβριος 1996 – Ιανουάριος 2015)

– Πολιτικό Προσωπικό (Κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά και πολιτική προϋπηρεσία 1060 μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου).

– Εγκληματικό Φαινόμενο (πρωτογενή στατιστικά δεδομένα της ΕΛΑΣ (1990-2014), δευτερογενή στατιστικά δεδομένων από τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και τη ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ)

– Κοινωνικές αντιπαραθέσεις και διαμαρτυρία-PROMAP

– Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός


Επισκεφτείτε το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων και εξερευνήστε τα δεδομένα!