Παρατηρητήριο για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας , των συντάξεων και των απεργιών στην ΕΕ
Posted on January 31, 2017, 10:44 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

Ένα νέο χρήσιμο εργαλείο για την έρευνα και τη σύγκριση των εργασιακών σχέσεων και συστημάτων για τα κράτη – μέλη της ΕΕ είναι διαθέσιμο από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI).

Η νέα υπηρεσία παρέχει ξεχωριστές ενημερωτικές ενότητες για όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ με πληροφορίες για το σύστημα εργασιακών σχέσεων σε κάθε χώρα (βασικά στοιχεία, φορείς και ιδρύματα), πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος, νομοθετικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα στην απεργία, καθώς και δεδομένα για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης συνδέσεις για όλες τις σημαντικές ερευνητικές δημοσιεύσεις (από το ETUI και άλλα ερευνητικά ιδρύματα), γραφήματα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτούς τους τρεις θεματικούς τομείς.

Επιπλέον, το Reforms Watch θα παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, μέσω τακτικών ειδήσεων.