Πώς να αλληλεπιδράτε με τους λoμπίστες: ένας οδηγός για τους υπαλλήλους της Ε.Ε.

Posted on May 29, 2017, 10:20 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δημοσίευσε έναν κατάλογο με “Dos και Dont’s” για τους αξιωματούχους της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζουν κατά λάθος κανόνες δεοντολογίας.

Ο κατάλογος βοηθά τους υπαλλήλους διευκρινίζοντας τι είναι κατάλληλο, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι θετικές και ανοικτές για όλους τους εμπλεκόμενους.

Το έγγραφο αναφέρει: “Δεν είναι πάντα προφανές στους δημόσιους αξιωματούχους ως προς το τι συνιστά αποδεκτή άσκηση πίεσης, ποιες αλληλεπιδράσεις συμβάλλουν στην πραγματική συμβολή του δημόσιου συμφέροντος, στην αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και ποια είναι η άσκηση αδικαιολόγητης επιρροής.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου, αναφέρεται ότι σχεδόν το ένα τρίτο των καταγγελιών στις υποθέσεις που έκλεισε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το 2016 αφορούσε τη διαφάνεια,

Ο διαμεσολαβητής έκλεισε πέρυσι 86 έρευνες σχετικά με τη διαφάνεια, με καταγγελίες κυρίως για μη – πρόσβαση σε έγγραφα.

Το θεσμικό όργανο της ΕΕ για το οποίο ο Διαμεσολαβητής διεξήγαγε τις περισσότερες έρευνες ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 144 υποθέσεις.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O’Reilly, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Επιτροπή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας λόγω του “θεσμικού ρόλου που διαδραματίζει στην ΕΕ”.

 


Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο στη σελίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.