Συνέδριο EFPP 2018 – Call for papers

Βελιγράδι, 10-13 Μαΐου 2018
Posted on April 03, 2017, 11:05 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 16 secs

H επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (EFPP) καλεί ερευνητές και επιστήμονες να συμμετέχουν και να συμβάλουν ενεργά στην επερχόμενη διάσκεψη της EFPP στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 10 – 13 Μαΐου 2018, με θέμα “Η Πρόκληση των Κοινωνικών Τραυμάτων – ο Εσωτερικός Κόσμος της Εξωτερικής Πραγματικότητας“.

Θα ενθαρρυνθούν ιδιαιτέρως εργασίες σχετικές με τα ακόλουθα θέματα:
– Νοηματοδότηση του κοινωνικού τραύματος – όρια και προκλήσεις
– Τραύμα και επακόλουθα ή / και συνέπειές του
– Οι σχέσεις ατομικών και κοινωνικών τραυμάτων
– Διαταραχές που σχετίζονται με τραύμα και ιδεές για ψυχοδυναμική θεραπεία
– Το κοινωνικό ασυνείδητο και ο εξαναγκασμός της επανάληψης
– Το κοινωνικό στο άτομο και το άτομο στο κοινωνικό
– Αντικοινωνικές προσωπικότητες και οργανώσεις
– Επιστημική εμπιστοσύνη και δυσπιστία σε άτομα και οργανώσεις

Επιπλέον, είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις που επικεντρώνονται (αλλά όχι μόνο) στην Ψυχαναλυτική και συναφείς επιστήμες για τις καταστροφικές και επανορθωτικές διαδικασίες και τη διάχυσή τους από την κοινωνική στην ατομική σφαίρα, και το αντίστροφο.

Τύποι Πρότασης

Ανάλογα με τη φύση της μελέτης ή της έρευνας, η πρόταση μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω τύπους:

Subplenary

Οι συγγραφείς μπορούν να προβούν σε 30λεπτη προφορική παρουσίαση (η οποία μπορεί να υποστηρίζεται από οπτικοακουστικά εφέ), ακολουθούμενη από μια 20λεπτη αντίδραση ενός συζητητή, ο οποίος θα μπορούσε να επιλεχθεί από το συγγραφέα που θα παρουσιάσει ή την Επιστημονική Επιτροπή. Η συνεδρία κλείνει με μια 10λεπτη περίληψη από τον πρόεδρο της subplenary. Στη συνέχεια ενθαρρύνεται ανοιχτή συζήτηση με το κοινό (30 λεπτά).

Παρουσίαση Έρευνας

Οι συγγραφείς προετοιμάζουν μια παρουσίαση 20 λεπτών για το θέμα της επιλογής τους. Η επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τρεις διαφορετικούς συγγραφείς με εργασίες σε συναφή θέματα, ώστε να σχηματίσουν μια συνεδρία 60 λεπτών, όπου και οι τρεις συγγραφείς θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση 30 λεπτών με το κοινό.

Εργαστήριο

Με στόχο το συνδυασμό της θεωρητικής και εμπειρικής εργασίας, οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν μέθοδο εργασίας και διεξάγουν μια συνεδρία 90 λεπτών (συζήτηση, άσκηση κ.λ.π.) σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα του συνεδρίου. Τα εργαστήρια θα πρέπει να ενθαρρύνουν μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και την ανταλλαγή των διαφορετικών σκέψεων και εμπειριών.

Παρουσίαση Poster

Αυτού του είδους οι παρουσιάσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες στο συνέδριο, καθώς είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μοιραστούν μελέτες περιπτώσεων ή πτυχές ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.

Προ – συνεδριακό Εργαστήριο

Οι πιο έμπειροι επαγγελματίες καλούνται να δημιουργήσουν ένα προ- συνεδριακό εργαστήριο, όπου θα προσφέρουν κατάρτιση στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, αλλά μέσα στο θέμα του συνεδρίου.

Οδηγίες Περίληψης

Η περίληψη πρέπει να είναι μεταξύ 1.500 και 1.700 χαρακτήρων (περίπου 200 λέξεις). Ο συγγραφέας θα πρέπει να επιλέξει έως έξι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόμενο της περίληψης.

Για τις παρουσιάσεις εργασιών, τις subplenaries, τα εργαστήρια και τα προ-συνεδριακά εργαστήρια, η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει μια σύνοψη της συνεδρίας.

Για τις παρουσιάσεις poster, η δομή του abstract μπορεί (αλλά όχι απαραίτητα) να χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα.

Για τα προ-συνδεριακά εργαστήρια, η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την δομή, το περιεχόμενο, και τον επιθυμητό αριθμό των συμμετεχόντων, καθώς και τη διάρκειά του.

Κανόνες

Σε περίπτωση αποδοχής, ο κύριος συντάκτης της πρότασης πρέπει να παρακολουθήσει το συνέδριο και να παρουσιάσει ο ίδιος. Αν οι συγγραφείς δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν για κάποιο λόγο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Οργανωτική Επιτροπή και τη γραμματεία του συνεδρίου σε εύλογο χρόνο.

Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα (Ηνωμένου Βασιλείου). Οι περιλήψεις υποβάλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι περιλήψεις που αποστέλλονται με e-mail στους διοργανωτές του συνεδρίου, δεν θα υπόκεινται σε αξιολόγηση.

Το περιεχόμενο της περίληψης πρέπει να είναι πρωτότυπο και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί πριν από τη Διάσκεψη της EFPP στο Βελιγράδι. Με την υποβολή της πρότασης στην επιστημονική επιτροπή για την επερχόμενη διάσκεψη, οι συγγραφείς συμφωνούν να δώσουν τα πλήρη δικαιώματα δημοσίευσης και τα πνευματικά δικαιώματα στην EFPP.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017. Για τα προ-συνεδριακά εργαστήρια η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 1η Αυγούστου 2017.

Όλες οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές, θα συμπεριληφθούν στο Book of Abstracts που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες του συνεδρίου.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.