ερευνητικα προγραμματα

Ακαδημαϊκοί και ομάδες μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου τις αιτήσεις τους για οικονομική υποστήριξη για ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις ή /
Το 2017 το AXA Research Fund θα προτείνει έως 25 Μεταδιδακτορικές υποτροφίες για άριστους ερευνητές. Μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση μέχρι € 130.000
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερη καινοτόμια ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική τις επόμενες δεκαετίες και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη. Ο μεγάλος αριθμός
Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει την 1η Νοεμβρίου 2016 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων με καταληκτική